Vyšetření zdravotního stavu

V současné době se už prakticky žádná modernější metoda neobejde bez využití počítače. Proto název „počítačová analýza“ je velmi rozšířen.

Komplexní biorezonanční přístroj Sensitiv Imago LifeStrem 500 se používá tuto metodu¨

- neinvazivní vyšetření zdravotního stavu- jednotlivé orgány jsou zobrazeny na obrazovce

- zjištění slabých orgánů, vliv patogenů a návrh postupu v obnovení zdraví

- přímému obnovení energie v organismu

- k doporučení přírodních doplňků, které jsou vhodné k cílenému uzdravení.

Vznik onemocnění:

Každá zdravá buňka má své energetické spektrum, každý patogen má také své spektrum. Zdravá buňka plní svoji funkci v organismu. Pokud ale z důvodu oslabení vniknou do mezibuněčného prostoru toxiny, ovlivní se tak pohyb živin z krevních buněk, naruší se stabilita těla a zabrání se důležitým procesům. Důsledkem je porucha, vzniká nemoc.

Každý živý orgán funguje na své vlastní - specifické frekvenci. Dle frekvenčních vlastností jednotlivého orgánu počítačová analýza zjišťuje funkční aktivitu s porovnáváním jejich rozsahových procesů. Bezkontaktně tak monitoruje životní procesy, ukazuje na možná funkční narušení, stanovuje konkrétní příčinu, zjišťuje narušení vzájemných propojení v systémech organismu.

Samotné využití počítačové analýzy Sensitiv Imago LifeStrem 500 jako základního komplexu a neinvazivní screening-metody umožňuje několikanásobně zkrátit dobu vyšetření a vyhnout se tak vyšetřením několika specializovaných pracovišť.

Expresní vyšetření přístrojem Sensitiv Imago LifeStrem 500 využívá při svém vyšetření úplně novou, tzv. nls technologii. Ta je založena na tom, že jakýkoliv proces probíhající v organismu člověka, každé onemocnění, prvotní příčina onemocnění, má svoje typické energetické spektrum, které je velmi důležité pro jeho existenci.

Energetické spektrum se můžeme jmenovat - energetická škála - elektromagnetické kmitočty- elektromagnetické pozadí - .....

Při zkoumání tohoto jevu bylo zjištěno, že stejné procesy u různých lidí mají shodné elektromagnetická spektra. Proto stačí změřit rozsah tohoto elektromagnetického spektra u libovolného onemocnění jednoho člověka. Můžeme tak s jistotou říci, že tento rozsah patří určitému onemocnění.

V databázi Sensitiv Imago LifeStrem 500 jsou uloženy vzorky elektromagnetických spekter všech známých správných a taktéž patologických procesů (porovnání je prováděno se stejnou věkovou kategorií člověka), které se mohou nacházet ve zdravém a nemocném organismu. Během samotného snímání informace z organismu Sensitiv Imago LifeStrem 500 porovnává získané hodnoty s těmi, které má ve své databázi. Při nalezení shody kmitočtů dochází ke stavu biorezonance – zvětšení amplitudy a frekvence kmitočtu. Tento moment přístroj zaregistruje a graficky na něj upozorní (promítne se také na obrazovce).

Pomocí funkcí se může zjistit možnost vývoje onemocnění. Tj. jak se bude současný stav vyvíjet za 1 rok až 5 let, v případě jeho ignorování - neléčení. Jedna z možností je také předpovědět onemocnění ještě před jeho vypuknutím, a to na základě rizikového stádia – člověk si na nic nestěžuje, klinické analýzy neukazují na patologii. U buněk se už začínají projevovat nepatrné odchylky, a pokud nebudou tyto odchylky napraveny, v budoucnu se z nich s největší pravděpodobností vyvinou onemocnění. Je tu ještě jedna zajímavá funkce - možnost stanovení dědičných náchylností k nemocem na základě chromozomatického testu.

Sensitiv Imago LifeStrem 500 je schopen také energeticky doplňovat - obnovovat nemocný organismus za pomoci BRT (biorezonanční terapie) a Mora-terapie. Tyto dva léčebné postupy vycházejí z faktu, že při změně elektromagnetického spektra jakéhokoliv procesu v těle se mění také samotný proces. Je tak možné provést poměrně rozsáhlou neinvazivní úpravu libovolného patologického procesu v organismu se stabilním výsledkem.

Pomoci Sensitiv Imago LifeStrem 500 je také možné vybrat optimální schéma pro čištění, doplnění a obnovou zdravotního stavu pomocí přírodních preparátů, bylinek apod. Základní působení přípravku není jen chemické či fyzikální, ale zejména prostřednictvím elektromagnetická informace, takže propojení elektromagnetického spektra doporučeného přípravku a patologického procesu se může zjistit, zda na základě tohoto propojení dojde ke zlepšení, či ev. i zhoršení současného stavu. Rovněž se může posoudit vliv i na ostatní orgány. Vyhneme se tak úplně vedlejším účinkům, nebo je alespoň minimalizovat. Pomocí této moderní technologie má toto zařízení unikátní možnost předpovědět změny zhoršení-zlepšení nemoci v závislosti na určitých přípravcích. Dokonce toto je vyjádřeno v procentech.

JE TO NOVÁ METODA BIOENERGETICKÉHO PŮSOBENÍ, URČENÁ K OBNOVĚ A UPEVNĚNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU. 

Nenahrazuje ultrazvuk, rentgen, mrt a jiná vyšetření, proto nemůže být použita k potvrzení, vyvrácení či stanovení diagnozy, charakterizující strukturní změny tkáně.