Certifikace

certifikát certifikát certifikát certifikát

Zakladní technické parametry zařízení "Sensitiv Imago LifeStrem 500"

 1. Hodnota zvukového tlaku, produkovaného akustickými zdroji, v rozmezí frekvencí 1,0-1,5 kHz, není více jak 70dB
 2. Hodnota indukčního pole magneticko-optické komůrky 1,2. 10-3 mTl
 3. Intenzita záření barevných diod magneticko-optických kamer není menší 150mkd a není větší 600mkd
 4. Režim zaznamenávání kožně-galvanického odporu (na šesti kanálech) je v rozmezí od 5 do 1000 ohmů s citlivostí:
  • v rozmezí do 10 ohmů -500 ohmů
  • v rozmezí od 10 do 100 ohmů -1,6 kilo-ohmů
 5. Režim stimulace:
  • obsahuje 6 typů stimulujících signálů
  • frekvence kmitočtu stimulujících impulzů se pohybuje v rozsahu od 10 do 100 Hz, nespojitost 1 Hz, odchylka do ±10%
  • amplituda stimulujících impulzů se mění od 1 do 10 V, nespojitost 1 V, odchylka do ±10%
 6. Režim zaznamenávání časových intervalů
  • množství kanálů záznamu: 1
  • množství odvodu: 3
  • rozsah vstupního napětí: 0,02-2mV
  • velikost zobrazení vstupního signálu: 6kl/mV
  • relativní odchylka záznamu časových intervalů ±5%
 7. Hmotnost interfacové jednotky s periferními zařízeními: max. 5 Kg
 8. Komplex je napájen jednofázovou sítí střídavého proudu frekvence 50 Hz, napětím 220 V. ±10%
 9. Výkonová spotřeba interfacové jednotky s připojenými periferními zařízeními nepřevyšuje 4,5 W.
 10. Podle typu ochrany proti zasažení elektrickým výbojem je celý výrobek zařazen do třídy I.
 11. Podle typu ochrany proti zasažení elektrickým výbojem je pracovní část výrobku zařazena do třídy BF

Podmínky technického provozu

Podmínky provozu soupravy Sensitive imago

 1. Provoz přístrojů „Sensitive imago“ je možný při teplotě v rozmezí 5 az 40°C.
 2. Přijatelná vlhkost vzduchu je 40-80% při teplotě 25°C
 3. Atmosferický tlak od 84 do 107kPa.

Zařízení Sensitiv 500 je možné používat pouze v uzavřených prostorách.